معرفي شرکت

نام :شرکت مهندسي جلوه صنعت
نوع : با مسئوليت محدود
مدير عامل: اسماعيل عرفاني
رئيس هيئت مديره : فرهاد پيشگاهي
شماره ثبت :292340
آغاز فعاليت :يک هزار و سيصد و هشتاد و پنج
تلفکس :02177930987 -  02177892467- 
آدزس : تهران - نارمک - خيابان دردشت - خيابان خاموشي ميدان دهم کوچه محتشمي پلاک 5
آدرس الکترونيکي  info@jelveh-sanat.com