اخبار
  • اخبار نمايشگاه حضور در دومين نمايشگاه صنعت بومي سايبري
  • جذب نيرو از نيروهاي متخصص و فعال در حوزه فعاليت هاي اين شرکت دعوت بعمل مي ايد .
  • 1392/03/13 دانستينها در حال بارگذاري است

عضویت در خبرنامه

درباره شرکت

 درباره شرکت دانش بنيان جلوه صنعت  : .....

اين شرکت از سال 85، با هدف مشارکت فعال در رونق اقتصادي کشور،و خودکفائي صنعت داخلي فعاليت خود را آغاز نمود . باتوجه به اينکه فضاي تبادل اطلاعات بستر کسب و کـار در حال و آينده بوده و ايـجاد امنيت در آن از چـالش هاي اساسي جهاني و بالاخص کـشور ج . ا. ا قلمداد گرديده و خلاء هاي فراوان وفرصت هاي بيشماري در اين زمينه در کشـور وجود دارد ؛لذا امنيت فضاي سايبر بعنوان حوزه فــعاليت شرکت انتخاب گرديد. عـــلائق اعضاي شرکت در ورود به عرصه هائي که عليرغم ضرورت و نـياز فراوان بدلائل مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است باعث گرديد که تمرکز ويژه شرکت بر ارائـه خــدمات و توليد محصولات در دفاع سايبر وصرت معطوف گردد

افتخار ايجاد اولين سرت در کشور و تدوين نظام دفاع سايبرکشور توسط متخصصان اين شرکت متاثر از روحيه مذکور بوده است