جذب نيرو

اين شرکت آمادگي دارد با نيروهاي متخصص در حوزه فعاليت هاي مرتبط همکاري داشته باشد لذا از علاقمندان دعوت مي شود جهت همکاري با اين شرکت به بخش "همکاري با ما" مراجعه و نسبت به تکميل فرم اقدام نمايند .