اين شرکت از کليه بازديدکنندگان محترم که قدم رنج فرموده و در دومين و سومين نمايشگاه صنعت بومي سايــبري که با شعار " بهره برداري از محصولات بومي، تضمين امنيت پايدار" که خردادماه سال 94 و 95 برگزار شده بود تشکر و قدرداني مي نمايد و اميداوار است  نسبت به تهعدات خود در قبال شما عــــزيزتان بخوبي عمل کرده و با دستي پرتر در نمايشگاههاي آتي حضوري موفق تر داشته باشد .